dissabte, 21 de març de 2020

CONTACTE DURANT EL TANCAMENT

COMUNICACIÓ AMB L'ALUMNAT DE FILOSOFIA
DURANT EL TANCAMENT DEL CENTRE DE MARÇ A JUNY DE 2020

REVISIÓ DE NOTES
filosofia.iamf@gmail.com

Aquest és canal de comunicació que el professorat de Filosofia usem amb l'alumnat de cada matèria i nivell per coordinar la feina a l'entorn virtual per al manteniment de l'aprenentatge durant els dies excepcionals de tancament del Centre:  1r, 2n, 3r d’ESO Cultura i valors ètics:
https://filosofiaiamf.blogspot.com/b/post-preview?token=APq4FmA4aELazJeG4IhiDbwql1bBVIyrgWwsJZ33wJQQJ8J-rZlRAJxaFqpEpiCw4diJopJLCyDSThPQHq0OyFkEYPWdEDG0Sw9eiJENWRyOhx5JB78WEPKCkUPuRup4mTry0TwEGd29&postId=7863320478758298446&type=PAGE
 
2n de Batxillerat

1r de Batxillerat
ESO
Alumnat d'Història de la Filosofia:
2BAT A-E: 
via e-mail
fer la fitxa de David Hume que es va repartir a clase amb definicions, comentaris, comparatives i valoració personal.
2BAT B-D-H: els deures es faciliten al Delegat del grup. Els recursos es troben disponibles al Moodle.
2BAT C-F: feina i atenció a preguntes i dubtes al Moodle.
2BAT G:
arxius compartits al google drive amb materials, tasques i dubtes.
2BAT Nocturn: 
grup amb Gmail i penjar feina al web.
Alumnat de Sociologia:
2BAT FH1 i FH2: feina i atenció a preguntes i dubtes al Moodle.

Alumnat de Psicologia:
2BAT FH1: els deures es faciliten al Delegat del grup. Els recursos es troben disponibles al Moodle.
Alumnat de Filosofia i ciutadania:
1BAT A-G: feina i atenció a preguntes i dubtes al Moodle.
1BAT B-D:
via e-mail
lectura del Manifest Comunista i complimentar el guió de lectura lliurat a classe.
1BAT C-E:
arxius compartits al google drive amb materials, tasques i dubtes.
1BAT F-H: els deures es faciliten al Delegat del grup. Els recursos es troben disponibles al Moodle.
1BAT Nocturn: grup amb Gmail i penjar feina al web.

Alumnat de Psicologia:
1 BAT FH1 i FH2:
via e-mail
realitzar el treball de caracterologia de l'escola francesa. Vaig enviar pdf amb les pautes als representants dels 2 grups.
Alumnat de Psicologia:
Nocturn: grup amb Gmail i penjar feina al web.
Alumnat de Cultura i valors ètics:
De 1r a 4t d’ESO: correu electrònic dels delegats de curs i a través del Drive  de Gmail a requeriment dels Tutors de cada grup, si s’escau. 
 4 ESO A: realitzar les 2 fitxes lliurades a classe i preparar l’escrit pel blog i el guió en grup de 3 per poder-lo gravar.

Alumnat de Filosofia optativa de 4t d’ESO:
arxius compartits al google drive amb materials, tasques i dubtes.